Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian Ukrainian

HOTSPOT med DV mega kortet

Nästa projekt på dagordningen är nu att sätta ihop en liten 70cm HotSpot med ett DV-Mega kort och en Raspberry PI.
Börjar med att samla in ingåpende komponenter till projektet gennom att först gå till http://www.dvmega.auria.nl/  eller http://www.dvmega.co.uk och köpa en DV Mega RPI Radio.
Kostnaden varierar lite beroende på utförande , med eller utan låda , med eller utan antenn osv ... Men betydligt billigare än att köpa en DVAP blir det dock oavsett vilken konfiguration man väljer.
Jag hade redan både antenn och låda som allt fick plats med så jag kunde välja det allra billigaste alternativet.
Så följande komponenter behövs för att sätta ihop en komplett fungerande D-Star Hotspot för 70cm bandet.

  • DV Mega RPI Radio
  • Antenn
  • Raspberry PI  version B eller B+
  • SD Minneskort 8 Gb (Micro SD till B+)
  • WiFi dongel ( om du vill köra portabelt)
  • Programvara från http://www.westerndstar.co.uk/
  • Ev låda till hela projektet

dvmega bak


Framsidan på DV Mega kortet                                                             Baksidan med monterad distans

dvmega rpi mont 

DV kortet monterad på Raspberry PI B+

Dags att börja ladda hem lite programvara:

För att kunna formattera SD kortet till rätt format behöver vi SDFormatter.
Detta program laddas hem från följande länk https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4.
Du kan reda nu installera SDFormatter.

Nästa program är Win32DiskImager som du laddar hem från följande länk http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Installera detta i en map ev eget val.

Sist men absolut inte minst behöver vi själva programmet för att styra HotSpoten som vi hittar på http://www.westerndstar.co.uk/.
Under download mappen hittar du alltid den senaste programvaran och där väljer du D-StarRepeater+ircDDB+VNC.
Ladda ner och Packa upp denna fil så att du får en uppackad fil som heter D-StarRepeater+ircDDB+VNC.img.

Så , nu har vi allt vad vi behöver och kan starta upp SD Formatter till att börja med.
Sätt in SD kortet i din kortläsare och kolla vilken enhetsbokstav som kortet får. (DETTA ÄR VIKTIGT FÖR ATT UNDVIKA KATASTROF)
I mitt fall får kortet enhetsbeteckningen bokstaven J som du ser här under.


När du försäkrat dig om att enhetsbokstaven stämmer överens med SD kortet tryck OPTION,
välj därefter QUICK och ON på Format Size Adjustment och tryck sedan OK.
Tryck sedan Format och godkänn att kortet får formateras.Efter att kortet är formaterat låter du kortet sitta kvar i kortläsaren.
Nästa steg ska vi bränna in programvaran från image filen, det gör vi med
Win32DiskImager
Starta upp Win32DiskImager och ladda in image filen så att det ser ut på följande sätt
beroende på vart du sprat image filen.
Kolla återigen under Device så att enhetsbeteckning pekar på SD kortet.

När du dubbelkollat att allt ser rätt ut tryck på WRITE.
Detta kan ta lite tid beroende på vilken typ av SD kort du använder dig av.
När kortet är färdigt plocka ur det ur din kortläsare och sätt in det i din Raspberry PI.

Här förutsätter vi att du kopplat en skärm , mus och tangentbord till din Raspberry PI
som behövs för att kunna konfigurera programvaran.
När detta är klart är det dags att sätta igång Raspberryn som vi nu kallar RPI.
Du kommer då att få upp följande ruta:

Du kan lugnt klicka bort på IRCDDB Gatewayt och D-Star Repeater genom X i högra hörnet av resp ruta.
Innan vi gör något mer med dessa ska vi fixa till partionen på SD kortet så att vi kan använda oss av allt minne på koret.
Detta gör vi genom att öppna LXTerminal som du hittar på desktopen på vänser sida.
Då kommer det att se ut på följade sätt :

Skriv exakt på följande vis enligt bilden : sudo raspi -config och sedan ENTER.
då kommer du att få upp följade ruta :


Välj EXPAND FILESYSTEMTryck på OK eller bara Enter. Och du kommer tillbaka till nedanstrående ruta.
använd cursortangenten och flytta till höger till du kommer ner på FINISH och tryck ENTER.
Du kommer då att få få frågan om du vill starta om ditt system vilket du skall göra.

Så till nästa steg : Aktivera serieport.
Börja med att öppna LX terminal igen
För att aktivera den seriella porten för eget bruk måste du avaktivera inloggning på porten .
Det finns då två filer som måste redigeras .

- Först inaktivera uppstart och diagnosutgång till den seriella porten .
Skriv in följande rad i LX Terminal

sudo nano /boot/cmdline.txt

- Och ta bort de två alternativ som refererar till den seriella porten .

Så här ser denna rad ut  :
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1
root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

Ändra så att det ser ut på följande sätt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4
elevator=deadline rootwait

- Tryck sedan  CTRL " X "

- Tryck på " Y"

- Tryck enter

- För det andra , inaktivera inloggnings prompt.
Skriv in följande kommando i LX terminal

sudo nano /etc/inittab

- Hitta raden nära slutet .
T0 : 23 : respawn : / sbin / getty -L ttyAMA0 115.200 VT100

- Och ta bort den eller kommentera bort det genom att sätta ett # i början av raden .

# T0 : 23 : respawn : / sbin / getty -L ttyAMA0 115.200 VT100

- Tryck sedan CTRL " X "

- Tryck på " Y"

- Tryck enter

- Starta  om din raspberry och serieporten kommer nu att vara fri att använda

Efter omstarten kommer vi tillbaka till denna skärm.

Så nu är vi klara med förberedeslerna , och kan gå vidare med konfigurera själva programvaran.


Då kan vi återigen klicka bort dessa två öpnna program och börja konfigurera HoTSpoten.
Vi börjar med att öppna D-Star Config:
Följande skärm kommer då upp:
Som synes så använder jag mig utav min egen signal vilket INTE är det helt optimala
då en del mindre använda funktioner i D-Star systemet ramlar bort. Tyvärr kan detta
inte hjälpas då PTS inte längre delar ut specialsignaler för användande på HoTSpotar..

Vi börjar med att sätta in DIN egen signal där det står SA3CFY.
Att det står ett B efter betyder att våt HotSpot kommer att arbeta på 70Cm bandet.
A=23cm bandet B= 70cm bandet och C= 2m bandet.
I vårt fall så fungerar DV Mega kortet endast på 70cm så därför väljer vi B efter signalen.
I nästa ruta SA3CFY med G efter betyder att vi skall också koppla upp mot en Gateway (Internet)
Sedan väljer vi Simplex  och resten enligt bild nedan.


Sedan kan du fortsätta genom menyerna utan att ändra något
ända tills vi kommer till MODEM. Här kommer vi att ställa in lite olika saker ..
Vi börjar med att välja DVMEGA under typ. Gå sedan till CONFIGURE.
Se nästa bild här under !!Först väljer vi den port som DVMega kortet är kopplat till vilket är förjande:
/dev/ttyAMA0
Under Variant väljer vi RADIO
Under Band väljer vi 70cm
Under Frequency Väljer vi den frekvens i Hz som DV Megan skall jobba på.
Som ex har jag valt 433.675 Mhz i 70cm bandet som här skrivs 433675000Hz
, men här kan du ha valfri frekvens.
Kolla bandplanen så du inte hamnar i repeater spannet eller så
att du stör annan utrustning.
Delay kan vi till vidare lämna orört på 150ms.
Under Power så kan du justera uteffekten på HotSpoten som är max 10mW.
I mitt fall lät jag den stå kvar på 100% som då ger en räckvidd på ca: 100m
vilket i de allra flesta fall är fullt tillräckligt.
Klicka sedan OK när du är klar med dina inställningar.
Överiga menyer kan vi till vidare lämna därhän.
Nu klicka på File uppe i vänsta hörnet och välj SAVE  och sedan File igen och EXIT
Då är vi klara med repeater delen.Då fortsätter vi med att konfigurera upp ircDBB.
Först kanske vi skall berätta vad ircDBB är för något :
Klippt från D-STAR.org FAQ:
Här kan du läsa hela FAQ och lära dig mer om D-Star systemet http://www.dstar.org.au/what_is_dstar.htm
Och förståss ännu mer info på "vår" egen Tekniksnacks site och deras suveräna PDF http://tekniksnack.se/files/Tekniksnack.pdf

What is ircDDB?
ircDDB stands for "irc-based Distributed Database".
ircDDB is simply a network to exchange callsign and routing information between D-Star gateways.
The ircDDB network does not directly handle any voice traffic,
it simply tells connected gateways where a callsign was last heard
and how to connect directly to a specific gateway (via its public IP address).
ircDDB provides up-to-date routing information without the synchronisation delay
associated with the ICOM implementation of the same functionality (which could be over an hour out of date).
ircDDB can also provide (almost) real-time information via various "visualisation" sites, such as http://www.ircddb.net/live.htm.

Med detta sagt så forsätter vi genom att öppna  Gateway Config.
Byt ut signalen SA3CFY på alla ställen mot din egen signal och följ bilderna

irc1irc2

Här är Hotspoten ställd som ett exempel på DCS010 modul I
som är hemvisten för Göteborg (SM6) med omnejd.
Välj här vilken som passar dig bäst.
Kolla påp DCD010 på denna adress http://xreflector.net/neu3/
så ser du massor av info som kan vara till nytta

irc3

Här ställs frekvensen in i MHz och inte i Hz som i D-Star repeater-
programvaran. Kolla bandplanen innan du sätter frekvensen
så att du inte stör andra.

irc4

 

irc5

 

irc6

 

irc7

 

irc8

 

irc9

Så då har vi gått igenom alla tabbar som skall ställas in.
Gå nu upp på FILES och välj SAVE och därefter EXIT
När du sparat allt är det dags att Reboota Raspberryn.

Efter omstart så skall det se ut på ungefär på följande vis med mina exempel på signal och frekvenser.
hela bilden

 

Nästa är nu att programmera din radio till hotspotens frekvens.
Kom ihåg att INTE programmera din D-Star radio som en Simplexfrekvens.
Utan använd - eller + dup med 0 Mhz (Noll) shift.
Min ID-31 är satt till 433.675 -Dup 0 shift
RPT1 SA3CFY B
RPT2 SA3CFY G
Kom ihåg att B i RPT1 och G i RPT2 Skall stå i åttonde positionen
Alltså i vårt exempel SA3CFY ( sex tecken ) och ett mellanslag sedan kommer B eller G
Skulle min signal vara t.ex SA3CF blir det alltså TVÅ mellanslag.

En annan liten detalj är att kör endast på lägsta effekt när du använder din HotSpot !!
Everything DONE , prova nu att köra ditt första QSO över din hotspot..
Om du undrar om nått så släpp gärna ett mail med min signal  @gmail.com
Lycka till
Vi hörs

73
SA3CFY / ulf

Så här blev min Hotspot slutligen att se ut ..!!

20140917 222749 resized

Jag rekommenderar också att logga in på denna länk http://www.dvmega.co.uk/
Längst ner i högra hörnet finns en ikon för att logga in på deras forum , registrera dig där  !  Och du kommer få del massor av bra tips för din DV-Mega Hotspot
http://dvmega.freeforums.org/

 

 

 
Designed by SA3CFY